Psychologisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek

Op vraag van ouders, op uw eigen vraag of na doorverwijzing van een arts, een logopedist of andere betrokkenen kan er in de praktijk psychodiagnostisch onderzoek afgenomen worden bij zowel kinderen en jongeren als volwassenen. Een psychodiagnostisch onderzoek heeft tot doel om meer zicht te krijgen op het functioneren van uw kind of van uzelf.

Voor diagnostisch onderzoek wordt anderhalf uur tot twee uur uitgetrokken (afhankelijk van het type onderzoek). Nadien krijgen jullie hiervan een uitgebreid verslag. Indien gewenst kunnen de resultaten ook tijdens een adviesgesprek toegelicht worden.


Aanbod en tarieven

Onderstaande onderzoeken kunnen afgenomen worden. De tarieven omvatten steeds de testafname + een uitgebreid verslag. Een intake- of adviesgesprek zit niet standaard inbegrepen in de tarieven van een onderzoek, maar dit kan uiteraard steeds aangevraagd worden.


Intelligentieonderzoek (IQ-test)

Een intelligentieonderzoek heeft tot doel om na te gaan wat de mogelijkheden van uw kind zijn.

Volgende testen zijn mogelijk binnen de pratijk:

- WPPSI-IV-NL: leeftijd 2,5 jaar tem 7 jaar   (170 euro)                                      

- WISC-V-NL: leeftijd 6 jaar tem 16 jaar       (170 euro)    

- WAIS-IV-NL: leeftijd 16 jaar en ouder        (220 euro)     

                                                

€170/€220


Onderzoek naar concentratie, AD(H)D                                             

Stelt u zich de vraag of de concentratieproblemen en/of het niet kunnen stilzitten van uw kind of van uzelf een onderliggende oorzaak hebben en denkt u aan AD(H)D? Dan kan u bij mij terecht om dit te laten onderzoeken.

Het onderzoek gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde testen, vragenlijsten, gesprekken en observaties. Deze testen kunnen afgenomen worden bij kinderen vanaf 6 jaar.

Bij onderzoek naar concentratie en bijkomende afname van de BRIEF-vragenlijst, wordt er 50 euro extra aangerekend.


€250

Onderzoek naar geheugen en executieve functies

Soms wordt er op vraag van een arts de vraag gesteld om te kijken naar executieve functies (werkgeheugen, planning en organisatie,...). Vaak wordt dit onderzoek gecombineerd met onderzoek naar AD(H)D, maar het kan ook apart afgenomen worden of wordt er soms ook gevraagd om aandachtsonderzoek af te nemen in combinatie met afname van de BRIEF-vragenlijst (die polst naar executieve functies).


€250

Onderzoek naar autisme (ASS)                                                          

Maakt u zich zorgen over het functioneren van uw kind of van uzelf op sociaal vlak? Merkt u problemen op op vlak van verbeelding of communicatie? Denkt u dat er eventueel sprake is van een vorm van ASS? Dan kan u bij mij terecht om dit te laten onderzoeken.

Het sociaal- emotioneel onderzoek gebeurt aan de hand van o.a. de TOM-test, projectief materiaal, vragenlijsten, gesprekken en observaties.


€300

Belevingsonderzoek                                                                           

Hebt u vragen bij wat er in het hoofd van uw kind om gaat? Dan kan u de vraag stellen aan mij om hier meer zicht op te krijgen aan de hand van een belevingsonderzoek.

Het onderzoek gebeurt aan de hand van projectief materiaal, vragenlijsten, gesprekken en observaties.

Ook diensten zoals OCJ, rechtbank en pleegzorg kunnen aan mij de vraag stellen om een belevingsonderzoek af te nemen om een objectief beeld te krijgen op de beleving van het kind en van hieruit verdere beslissingen te nemen.

Op basis van de resultaten kan nadien eventueel beslist worden om over te gaan tot verdere psychologische begeleiding.
 

€230

©2024 Psychologiepraktijk Elien Nollet. Tinnenpotstraat 8, 8870 Izegem. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.